ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

 

      1. ลักษณะที่ตั้งและขนาด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง  มีพื้นที่ให้บริการประชาชนตำบลชุมแสง  ทั้งหมด  18  หมู่บ้าน  และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1  ใน  12   องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอสตึก    ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้     เมื่อวันที่  19  มกราคม  2539     และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่  หมู่  15  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์     ครั้งแรกตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  15    และปัจจุบันตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  15  ตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง      มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   72    ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 45,000  ไร่   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสตึก  โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอสตึก     ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ  22   กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์   ประมาณ  62  กิโลเมตร

 

      2.  เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีเนื้อที่ทั้งหมด 72  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  45,000  ไร่ 

 

      3. อาณาเขตติดต่อ

                องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ต่างๆ

ดังนี้

                ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลสนามชัย  ตำบลกระสัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลลำดวน  ตำบลห้วยสำราญ  อำเภอกระสัง  ตำบลตาเสา  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

                ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเมืองลีง  อำเภอจอมพระ  ตำบลกาเกาะ  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

                ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองใหญ่  อำเภอสตึก  ตำบลตาเสา  อำเภอห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์

 

      4. ลักษณะภูมิประเทศ

 

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง   ประชากรมีอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์  ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  ดินร่วนปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  และมีพื้นที่เป็นที่สาธารณะประโยชน์  มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมาก  เช่น  ที่บ้านตันลีง  บ้านสระกุด  บ้านหนองหัวควาย  และยังมีลำน้ำชีไหลผ่านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด  และมีน้ำตลอดปีแต่ในฤดูแล้งน้ำจะน้อย

 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.165.182
คุณเข้าชมลำดับที่ 882,420

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 24 เมษายน 2561

 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4460-5096  Fax : 0-4460-5096
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.